Doktor Öğretim Üyesi Ahmet İlhan

"ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER", İlhan Ahmet, Yücel Recep, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019

"TÜRKİYE’DEKİ İŞLETME GRUPLARININ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLENME DÜZEYLERİ VE BORSAYA KOTE OLMALARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİ VE YENİ DÖNEM İŞLETME GRUPLARI", İlhan Ahmet, Iğdır Üniversitesi Sosyal Biilimler Dergisi, 2019

"ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI", Ahmet İlhan, Journal of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 2017

"ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ve DEĞİŞİME KARŞI DİRENCİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER", Ahmet İlhan, Socıal Scıences Studıes Journal, 2017

"ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUNTÜKETİCİLERE ETKİSİ: ÇEVRE VE İNSAN FAKTÖRLERİNİN ELEALINMASI", Ali Antepli, Ahmet İlhan, The Journal of Academic Social Science, 2017

"A STUDY REGARDING THE ADVANCES OF POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT EXPERIENCED IN TURKEY DURING THE PERIODS OF 1980 - 2015", Mahmut Yardımcıoğlu, Ahmet İlhan, International Journal of Economics And Finance, 2016

"International Organizations in the Context of Global Financial Developments and New State Understanding", Mahmut Yardımcıoğlu, Ahmet İlhan, International Journal of Business And Social Science, 2016

"THEORETICAL APPROACH TO ONLINE MARKETING", Yakup Durmaz, Ahmet İlhan, Ercan İnce, Internatıonal Journal of Computers Technology, 2015

"TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA", Ahmet İlhan, Ercan İnce, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015

"Growth Strategies in Businesses and A Theoretical Approach", Yakup Durmaz, Ahmet İlhan, International Journal of Business And Management, 2015

"FİNANSAL GÖSTERGELER İLE DÜNYA TURİZMİNDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELERİN TÜRKİYE TURİZMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Ahmet İlhan, Mahmut Yardımcıoğlu, (12.05.2017-14.05.2017), 6th ​ınternational Conference of Strategic Research in Social Science And Education 2017 Prague-czech Republic, 2017

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KURUMSAL MANTIKLAR ARASI DÖNÜŞÜM SÜRECİ: TÜRK SAĞLIK ALANINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME", Ahmet İlhan, Esra Çıkmaz, (02.05.2019-04.05.2019), 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019

"TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAZINDA ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİNİN YERİNİN MAXQDA PROGRAMI İLE ANALİZİ", Ahmet İlhan, Ercan İnce, (18.10.2017-21.10.2017), Uluslararası 21. Finans Sempozyumu, 2017

"COMPARISON OF THE DIVERSIFICATION STRATEGIES OF BUSINESS GROUPS IN TURKEY IN TERMS OF LEVELS OF DIVERSIFICATION AND LISTING ON THE STOCK EXCHANGE: OLD AND NEW PERIOD BUSINESS GROUPS", Ahmet İlhan, (07.09.2017-09.09.2017), Internatıonal Congress on Management Economıcs And Busıness - Icmeb’17, 2017

"A Study on Continuity and Development of International Management and Organization Literature in Academic Areas: An Analysis of Content on Studies in Organizational Behaviour Literature", Ahmet İlhan, Ercan İnce, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017

"Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak Yönetim Ve Organizasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi", Ahmet İlhan, (13.10.2017-15.10.2017), 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2017

"KÜRESELLEŞME OLGUSU ve KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÖRGÜTLERİN YENİDEN DİZAYN EDİLMESİ", Ahmet İlhan, İlhan Bilici, (07.12.2017-10.12.2017), I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2017

"FARKLI KUŞAK ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU ALGISI: TRC2 BÖLGESİ(ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BANKACILIK ÖRNEĞİ", Gülşen Kırpık, Arif Yıldız, Ahmet İlhan, (04.05.2018-06.05.2018), 1. Ululuslararası Gap İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 2018

"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ODAKLI YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR", ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK, GAZİ KİTABEVİ, AYDOĞAN ENVER, 978-605-344-820-4, 537-555, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ODAKLI YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR", ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ, GAZİ KİTABEVİ, AYDOĞAN ENVER, 978-605-344-820-4, 131-155, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"CURRENT APPROACHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS", RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL HEALTH PERCEPTİON, SRA ACADEMİC PUBLİSHİNG, ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ, 978-605-67769-0-8, 137-151, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 6

"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 4

"Modern Yönetim Teknikleri", Lisans, Türkçe, 6

"Mesleki Etik", Lisans, Türkçe, 4

"Sağlık Bilgi Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 6

"Sağlık Hizmetlerinde İletişim", Lisans, Türkçe, 4

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6

"İktisada Giriş 2", Lisans, Türkçe, 1

"Hastane Örgüt Yönetimi", Lisans, Türkçe, 4

"İktisada Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6

"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 6

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 6

"Halkla İlişkiler ve İletişim", Lisans, Türkçe, 4

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Best Gold Researcher Award of 2017/Altın Araştırma Ödülü", Strategic Researches Academy (SRA) International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Diğer, Çek Cumhuriyeti

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2008 - 2011 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi (yl) (tezli), Başkent Üniversitesi
2002 - 2006 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi