Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
Sağlık Bilimleri
Bölüm
Sağlık Yönetimi
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Yönetim ve Strateji, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim

Makamlar

Dekan Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Başkanı, Sağlık Yönetimi Bölümü

Görevlendirmeler

Doçent Doktor, Dijital Dönüşüm Ofisi

İletişim

e-Posta
ahmetilhan[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1176, 1939
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk