Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
"Bayburt’un Manevi Ziyaret Yerleri" konulu söyleşi düzenlendi.
Yukarı