Dekanın Mesajı
Sevgili Öğrenciler, Sayın Veliler ve Kıymetli Bilimseverler,
Dünya gelişen teknoloji ile giderek küçülen bir yaşam alanı haline gelmektedir. Böylece kültürel değerlerin küçük ve büyük ölçekte anlamlı olarak gelecek nesillere aktarılması, doğru okunması ve yorumlanması daha fazla önem kazanmaktadır.
Toplumlar gelişen dünyayı anlama ve yorumlama noktasında sosyal bilimlerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Fakültemizin hedefi, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası ortamlarda sosyal bilimler alanında başarıyla temsil edebilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış; yerel değerlerin yanında evrensel ölçütlerin farkında; teknolojik gelişmeleri bilen ve yakından takip eden, öğrenmeye, kullanmaya ve geliştirmeye açık; bilimsel araştırma ve geliştirmenin önemini kavramış olarak yetiştirmektir. Ayrıca ülkesine ve içinde yaşamış olduğu ortak mirasa sahip çıkma ve bu medeniyeti bir üst aşamaya taşımada sorumluluk yüklenmiş, rekabet ortamında değil, paylaştıkça ve geliştikçe insanlığın geliştiğinin farkında olarak bilim insanları ve bireyler yetiştirmektir.
Fakültemize katılmanız, bilim dünyasındaki yürüyüşünüze bizlerle başlamanız en büyük temennimizdir.Fakültemize katılarak bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz.


Dekan
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı