Proje

 1. Farklı Sıra Aralıklarında Sonbahar ve İlkbaharda Ekilen Yabani Hardal (Sinapis Arvensis L.)’ın Verim, Verim Unsurları ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi ve Adaptasyonunun Belirlenmesi,Ulusal, (01.10.2013 - 01.10.2015),
 2. Bayburt İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması,Ulusal, (31.05.2021 - 28.07.2022),
 3. Çarşak Çayı (Stachys Bayburtensis) Tür Koruma Eylem Planı,Ulusal, (31.05.2019 - 14.11.2019),
 4. Bayburt İlinde Organik Koşullarda Yetiştirilen Tarhun (Artemisia Dracunculus L.) ve (Artemisia Dracunculoides L.) Bitkilerinin Asetilkolin Esteraz Enzim İnhibisyonu, Kolorimetrik Yöntemle Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Profilinin Belirlenmesi,Ulusal, (03.11.2021 - 20.07.2023),
 5. Bayburt İli Aydıntepe İlçesi İklim Koşullarında Yetiştirilen Fasulye, Nohut ve Buğday Bitkilerinin Verim Değerlerinin Belirlenmesi,Ulusal, (23.06.2020 - 10.03.2021),
 6. Bayburt Tarhunu (Artemisia Dracunculus L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (23.06.2020 - 23.06.2021),
 7. Çörek Otu (Nigella Sativa L.) Bitkisinin Bayburt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilmesi ve Verim Unsurları ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (14.06.2019 - 25.12.2021),
 8. Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Tarhun (Artemisia Dracunculus L.) Bitkisinin Verim ve Verim Unsurları ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (14.06.2019 - 14.06.2020),
 9. Bayburt Yöresinde Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kimyasal İçerikleri ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (22.05.2018 - 14.06.2019),
 10. Bayburt Koşullarında Bezelye (Pisum Sativum L.) Çeşitlerinin ve Melez Hatların Morfolojik, Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,Ulusal, (14.05.2018 - 17.02.2020),
 11. Farklı Dozlarda Uygulanan Solucan Gübresinin Yağlık Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi,Ulusal, (13.12.2017 - 27.02.2019),
 12. Yabani Hardal (Sinapis Sp.) Bitkisinin Biyodizel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (22.01.2018 - 27.02.2019),
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk