Doktor Öğretim Üyesi Betül Küçük Demir

"Materyal Sergisi", Üniversite, Ulusal, Sergiler, Grup Sergiler, 27.12.2017

"Materyal Sergisi", Üniversite, Ulusal, Sergiler, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 27.12.2017

"The examination of prospective teachers’ views on digitalstorytelling activities", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Journal of Current Researches on Educational Studıes, 2017

"Matematik Öğretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Etkisi", Nuri Can Aksoy, Betül Küçük Demir, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Aritmetik ve Cebir Problemleri Hakkındaki İnanışları", Yaşar Akkan, Mesut Öztürk, Pınar Akkan, Betül Küçük Demir, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Identifying the secondary school students’ misconceptions about functions", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, Procedia Social And Behavioral Sciences, 2011

"The effects of argumentation based science learning approach on creative thinking skills of students", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Educational Research Quarterly, 2015

"Öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", Betül Küçük Demir, Sakıp Kahraman, Tevfik İşleyen, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2013

"Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş farkındalıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", Demet Deniz Yılmaz, Betül Küçük Demir, Levent Akgün, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

"Investigation of Teacher Knowledge of Elementary Mathematics Teachers: Case of Probability", Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Mehmet Akif Kılıç, Bartın Universityjournal of Faculty of Education, 2020

"Çember Konusunun GeoGebra Yazılımıyla Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi", Betül Küçük Demir, Sedef Çolakoğlu, Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2018

"Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Van Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking", Avni Yıldız, Serdal Baltacı, Betül Küçük Demir, Universal Journal of Educational Research, 2017

"Sinif öğretmeni adaylarının matematik öğretmeye yönelik kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi bayburt örneği", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Ceren Çevik Kansu, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi", Tevfik İşleyen, Betül Küçük Demir, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences İnstitute, 2013

"Argümantasyon Tabanlı BilimÖğrenme yaklaşımının olasılık öğretimi üzerine etkisi.", Ömer Sinan Can, Tevfik İşleyen, Betül Küçük Demir, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Olasılık Öğretimi Üzerine Etkisi", Ömer Sinan Can, Tevfik İşleyen, Betül Küçük Demir, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Demet Deniz Yılmaz, Şükrü Cansız, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2014

"THE EFFECT OF INSIDE-OUT CLASSROOM EDUCATION METHOD ON THE ACADEMIC SUCCESS OF PROSPECTIVE TEACHERS", Betül Küçük Demir, Tuba Ağırman Aydın, Mert Çayan Özdemir, (03.07.2018-06.07.2018), İcomath 2018, 2018

"Öğretmen adaylarinin dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, (28.09.2016-30.09.2016), 12.fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞİ ÖĞRETMEYE YÖNELİK KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Tevfik İşleyen, (05.09.2013-07.09.2013), 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2013

"Sinif öğretmeni adaylarinin matematik öğretmeye yönelik kaygilarinin farkli değişkenler açisindan incelenmesi bayburt örneği", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Ceren Çevik Kansu, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (28.09.2016-20.09.2016), 12.fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları ile Akademik Başarılarının Karşılaştırılması", Betül Küçük Demir, Ceren Çevik Kansu, (20.04.2017-23.04.2017), 26.uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongrei, 2017

"ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYONLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (03.02.2011-07.02.2011), 3.rd World Conference on Educational Sciences, 2011

"Sınrf Öğretmeni Adaylınnın Kaynaşhrma Eğitimine İ[şkin yeterlikleri ve Tutumları", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (08.11.2017-10.11.2017), Uluslararası Katılınılı 27. Ulusal Özel Eğtim Kongresi, 2017

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları ile Akademik Başarılarının Karşılaştırılması", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, (20.04.2017-23.07.2017), 26.uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017

"MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (27.06.2012-30.06.2012), X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012

"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018

"Stem Eğitimi Almış Matematik Öğretmen Adaylarının Stem Hakkındaki Görüşleri ve Tasarladıkları Etkinlikler", Betül Küçük Demir, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018

"SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FONKSİYONLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ", Betül Küçük Demir, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (23.09.2010-25.09.2010), IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010

"Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, (18.04.2018-22.04.2018), 27.uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018

"9 sinif öğrencilerinin sözel yaratici düşünme becerilerinin incelenmesi", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (28.09.2016-30.09.2016), 12.fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016

"9 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞEKİLSEL YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Ceren Çevik Kansu, Şükrü Cansız, (01.09.2016-03.09.2016), Iıı. Internatıonal Dynamıc, Exploratıve And Actıve Learnıng (ıdeal) Conference, 2016

"Matematik Öğretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Atkisi", Nuri Can Aksoy, Betül Küçük Demir, (17.11.2017-18.11.2017), Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 2017

"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018

"The effects of teaching circle subject with geogebra on creative thinking skills of 7th grade students", Betül Küçük Demir, Sedef Çolakoğu, (03.07.2017-06.07.2017), 15.uluslararası Geometri Sempozyumu, 2017

"Matematik Öğretmenlerinin ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Çevre ve Alan İlişkisi Bakımından Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Demet Deniz Yılmaz, Betül Küçük Demir, (18.04.2018-22.04.2018), 27.uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlikleri ve Tutumları", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (08.11.2017-10.11.2017), Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongesi, 2017

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ İLE ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARI İLE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Ceren Çevik Kansu, Şükrü Cansız, (01.09.2016-03.09.2016), Iıı. Internatıonal Dynamıc, Exploratıve And Actıve Learnıng (ıdeal) Conference, 2016

"INVESTIGATION OF PRE SERVİCE TEACHERS LEVEL OF MATHEMATICS ANXIETY ACCORDING TO SOME VARIABLES", Betül Küçük Demir, Demet Deniz Yılmaz, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (05.02.2013-08.02.2013), 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013

"Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Demet Deniz Yılmaz, Betül Küçük Demir, Levent Akgün, Tevfik İşleyen, Şükrü Cansız, (12.09.2012-14.09.2012), Xxı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2012

"SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Hülya Kodan, Tuğba Aydın Yıldız, (02.07.2012-05.07.2012), I. International Dynamic, Explorative And Active Learning Conference, 2012

"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018

"Matematik Eğitiminde Argümantasyon", Ertual Akademi Yayıncılık, 978-605-80743-1-6, Bilimsel Kitap

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 4

"Matematik Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 6

"Nitel Araştırmaya Giriş", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Matematik Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Zeka Oyunları", Lisans, Türkçe, 3

"İlkokulda Temel Matematik", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Matematik", Lisans, Türkçe, 6

"Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik Öğretimimnde Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Kavram Yanılgıları", Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik Öğretimi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik Öğretiminde Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Matematik ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Matematik ı", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik Eğitiminde Argümantasyon Kullanımı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Matematik ve Yaşam", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Matematiğin Temelleri 1", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik Eğtiminde Argümantasyon Kullanımı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Final Dershaneleri", Matematik Öğretmeni, 2008-2009, Diğer

"VAN HİELE İKİNCİ DÜZEYDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN ÜÇÜNCÜ DÜZEYE GEÇİŞLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ÖĞRENME ORTAMI TASARLANMASI", Doçent, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.02.2015-15.11.2016

"VAN HİELE İKİNCİ DÜZEYDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN ÜÇÜNCÜ DÜZEYE GEÇİŞLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ÖĞRENME ORTAMI TASARLANMASI", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.02.2015-10.11.2016

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencileri ile Etkileşimi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017

"Zekâ Oyunlarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkileri", Yüksek Lisans, Havva Terzi

"Matematik Merkezli Stem Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Ümran Düzen

"Dehb Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Matematik Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Burak Varsak

"Çember Konusunun Geogebra Yazılımıyla Öğretiminin 7.sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi", Yüksek Lisans, Sedef Çolakoğlu

"Ergenlerin Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Emine Ecem Cansever

"Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Ortamda Geometri Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Başarısına Etkisi", Yüksek Lisans, Muhammet Furkan Sarıaslan

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2007 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi