Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
BİDR Yazımı Bilgilendirme Toplantısı
Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecinde 2024 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
hazırlık süreçlerinde kullanılmak üzere birimlerinizde gerçekleştirilen kalite süreçlerinin raporlanması
için 2023-2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanması gerekmektedir.
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 3.2'ye göre Birim İç Değerlendirme
Raporu'nun nasıl hazırlanacağı ile ilgili Ölçüt Başkanları Liderliğinde 13.02.2024 Salı Günü Saat 15.00'te
Microsoft Teams Platformu üzerinden online toplantı düzenlendi.
Toplantıya Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray ALACADAĞLI, Ölçüt Başkanları, Birim Kalite Komisyon Üyeleri ve Koordinatörlük personeli aktif katılım sağladı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı