Birim Kalite Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Erkan YARIMKAYA Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Eda ADATEPE Birim Yönetim Temsilcisi
Büro Personeli Enise Esma KAYAASLAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı