Öğretim Görevlisi Burçin Öz

"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde vergi mahremiyetinin değerlendirilmesi", Burçin öz, Hatice Yurtsever, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2012

"Gelir ve Kurumlar Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi", Burçin öz, Euroasıa Journal of Socıal Scıences Humanıtıes, 2019

"Küresellesmenin Vergi Sistemi Üzerinde Yarattıgı Sorunlar", Burçin öz, Gümrük Ticaret Dergisi, 2019

"Vergi İcra Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Hatice Yurtsever, Burçin öz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014

"Verginin Konusunun Seçiminde Optimalite Ve Meşruiyet Sorunu: Teorik Ve Tarihsel Süreçte Vergilemede Yaşanan Değişim", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Vergi Tekniği: Avantaj ve Dezavantajlarıyla Vergi Tarife Çeşitleri", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Medeni Hukuk ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"İnsan Hakları Hukuku", Lisans, Türkçe, 4

"Hukuka Giriş", Önlisans, Türkçe, 4

"Uyap", Önlisans, Türkçe, 4

"Cezaevi İdaresi ve İnfaz Kurumu", Önlisans, Türkçe, 4

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 3

"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Medeni Hukuk ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkanı"

"", "Komisyon Üyeliği"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Öğretim Görevlisi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk (yl) (tezli), Manisa Celal Bayar Üniversitesi
2006 - 2011 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi