Yatay Geçiş/ÇAP/YAP Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Hayri AKYÜZ Başkan
Öğretim Görevlisi Doktor Hüsniye ÇELİK Üye
Araştırma Görevlisi Cansu Nur AKMAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı