Mobile Logo Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Danışmanlar
 

SOSYAL BİLİMLER MYO ÖĞRENCİ DANIŞMAN LİSTESİ

(2023-2024 AKADEMİK YILI)

Bölüm

Program

Danışman

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı I. Sınıf

Öğr. Gör. Mustafa KARAMAN

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı II. Sınıf

Öğr. Gör. Eyyup İMAÇ

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık I. Sınıf

Öğr. Gör. Ümit DEMİR

Bankacılık ve Sigortacılık II. Sınıf

Öğr. Gör. Hüseyin COŞKUN

Maliye I. Sınıf

Öğr. Gör. Turğut POLAT

Maliye II. Sınıf

Öğr. Gör. İbrahim MUSABAŞOĞLU

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Aşçılık I. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YILMAZ

Aşçılık II. Sınıf

Öğr. Gör. Miraç İlyas KIVANÇ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi I. Sınıf

Öğr. Gör. Aydoğan DURSUN

İşletme Yönetimi II. Sınıf

Öğr. Gör. Kahraman ARAL

Lojistik I. Sınıf

Öğr. Gör. Rüveyde PABUÇCU

Lojistik II. Sınıf

Öğr. Gör. Fatma Betül KARACA

Spor Yönetimi I. Sınıf

Öğr. Gör Kasım İDARECİ

Spor Yönetimi II. Sınıf

Öğr. Gör. Ömer Faruk AKSOY

Ulaştırma Hizmetleri

Posta Hizmetleri I. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DURMUŞ

Posta Hizmetleri 2. sınıf

Öğr. Gör. Muhammed Enes KAN


      

 
 
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı