Dilekçe ve Formlar
 • TÖMER Kurs Başvuru Formu
 • TÖMER Sınav Başvuru Formu 
 • Banka Adı            : T.C Ziraat Bankası
  Hesap Adı            : Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  Şube Adı              : Bayburt Şubesi
  Şube Kodu           : 245
  IBAN No               : TR840001000245647603085001
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı