Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Diploma Durum Sorgulama Ekranı Hakkında Bilgilendirme
Mezuniyet işlemleri yapılan öğrenciler diplomalarının hazırlık süreci ile ilgili bilgiye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında Mezuniyet menüsü altında yer alan Diploma Durumu Sorgulama ekranından ya da diploma sorgulama adresinden ulaşabileceklerdir. Diplomasının hazır olduğunu sistem üzerinden görüntüleyen öğrenciler şahsen ya da posta yolu ile diplomalarını almak için başvuruda bulunabileceklerdir.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı