Senato Kararları
 • Eğitim-öğretim planları ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • Ortak Zorunlu Dersler Öğretim ve Sınav Yönergesi ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2016-2017 Yarıyıl Sonu Sınavı sonunda Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olacak öğrenciler ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan (Madde5/i) derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesi hakkında karar metni için tıklayınız.
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • Dijital Okur-Yazarlık dersi ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bilişim Teknolojileri dersi için muafiyet sınavı yapılması ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında İlahiyat Fakültesi İLİTAM(Uzaktan Eğitim) programı öğrencilerinin Final ve Bütünleme sınav tarihleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında İlahiyat Fakültesi İLİTAM(Uzaktan Eğitim) programı öğrencilerinin Final ve Bütünleme sınav tarihleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • Özel Öğrenci statüsünde eğitim alan öğrencilerin Dijital Okur-Yazarlık dersleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile eğitim-öğretim uygulamaları ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile staj süreleri ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile staj işlemleri ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 4'lük not sisteminden 100'lük not dönüşümünde 0-1,00 aralığında kalan notlar için kullanılacak not aralıkları karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ve müfredat değişiklikleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Yukarı