Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Eğitim Öğretim Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Başkan
Doçent Doktor Esat AKTAŞ Üye
Doçent Doktor Turgay KABAK Üye
Doçent Doktor Süleyman YURTTAŞ Üye
Yukarı