Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölüm
Tarih
Ana Bilim Dalı
Yakın Çağ Tarihi
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Yakın Çağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Yenileşme Tarihi

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
esataktas[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2034(2204), 2241
Faks
(458) 333-2044, (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk