Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
İşletme
Ana Bilim Dalı
Muhasebe Finansmanı
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Tahmin ve Modelleme

Makamlar

Bölüm Başkan Yardımcısı, İşletme Bölümü

Görevlendirmeler

Doktor Öğretim Üyesi, İşletme Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
esrefkuloglu[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1455
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk