Mobile Logo Hukuk Muşavirliği

Hukuk Muşavirliği

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Etik Kurul Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Üye
Profesör Doktor Rafet METİN Üye
Profesör Doktor Abdulkadir YILMAZ Üye
Profesör Doktor Sedat MADEN Üye
Profesör Doktor Fatih GÜRBÜZ Üye
Profesör Doktor Metin UÇURUM Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ birimi yürütmektedir.
  • Başvurular buradan giriş yapıldıktan sonra sağ üstte Merhaba (Soymisiniz) tıklanarak yapılacaktır...
          BAŞVURU FORMU:
          Etik Kurul Başvuru Bilgilendirmesi
          Bayburt Üniversitesi Etik Kurul Başvuru Formu
          Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
          Başvuru Dilekçesi (Öğretim Elemanları İçin)
          Başvuru Dilekçesi (Öğrenciler İçin)
          Araştırmacı Etik Taahütnamesi

 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı