Fakülte Akreditasyon Kurulu, Bologna, Erasmus, Farabi vb. Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Başkan
Doçent Doktor Özkan DAYI Üye
Doçent Doktor Kenan AZILI Üye
Doçent Doktor Süleyman YURTTAŞ Üye
Doçent Doktor Osman ORUÇ Üye
Araştırma Görevlisi Fatih KÖKSAL Üye
Araştırma Görevlisi Hüseyin İLHAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı