Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Akreditasyon Kurulu, Bologna, Erasmus, Farabi vb. Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Başkan
Doçent Doktor Esat AKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Osman ORUÇ Üye
Araştırma Görevlisi Fatih KÖKSAL Üye
Araştırma Görevlisi Hüseyin İLHAN Üye
Yukarı