Makale

  1. Köksal Fatih,"Aşık Yaşar Reyhani’de Eleştiri",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.1,no:1,pp:33 - 39, 2018
  2. Köksal Fatih,"Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü Kitap Tanıtım",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.3,no:6,pp:115 - 116, 2020
  3. Köksal Fatih,"Refik Halid Karay’ın “memleket Yazıları”nda Halk Bilimi ve Meslek Folkloru",Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi,vol.8,no:25,pp:30 - 39, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk