Bildiri

  1. Erdoğmuş Furkan (12.05.2022 - 14.05.2022), "Bir Kamu Politikası Olarak Sosyal Güvenlik Temelinde Emeklilik", presented at the ll. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve :Çalıştayı, 2022
  2. Erdoğmuş Furkan (30.01.2019 - 02.02.2019), "Türkiye‟de Sivil Toplumun Demokratikleşmesi Bağlamında Sendikaların Rolü: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir İnceleme", presented at the USBİK 2019, 2019
  3. Erdoğmuş Furkan (31.01.2018 - 03.02.2018), "Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Bağlamında Kalite ve Verimliliği: Türkiye’de Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir İnceleme", presented at the USBİK 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
  4. Küçükşahin Habib,Kelten Göksal Selahatdin,Erdoğmuş Furkan,Göde Bilal (27.10.2017 - 28.10.2017), "Index Construction Via Maximum Drawdown Risk Measure: an Applicationfor Morgan Stanley Capital Emerging Markets Index", presented at the 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk