Mobile Logo Bayburt Tarihi ve Kültürü Uyg. ve Arş. Merkezi

Bayburt Tarihi ve Kültürü Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler


Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi , Bayburt Üniversitesi bünyesinde ilimiz tarihi ve kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. . Bu doğrultuda;

 
  • Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili bilgi ve belgeleri düzenleyerek
  • Tarih ve Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bilimsel ve eğitimsel faaliyetler yürütür.
  • Bayburt'un tarihî ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve saygı duyulan bir merkez haline getirmektir.
  • Bayburt'un tarihî ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırarak, bölgenin kültürel turizmine ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı