Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Öğretim Görevlisi
Fakülte
İlahiyat
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı

İletişim

e-Posta
halhouran[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 216-1425, 3816
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk