Genel Bilgiler

Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi başlangıçta Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adı ile Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarih ve 2016/8555 sayılı kararname ile kurulmuştur. 13.07.2016 tarihinde Yüksekokulumuzda 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 19/12/2017 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksekokulumuzda Acil Yardım ve Afet Yönetimi BölümüSosyal Hizmet Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

Bakanlar Kurulunun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı kararnamesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz kurulduktan sonra ise; “Dijital Oyun Tasarımı”, “Gümrük İşletme” ve “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. Bu bölümlerden “Gümrük İşletme” aktif hale getirilmiş ve 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirmiştir.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı