Makale

  1. Çelik Hüsniye,"Müsabaka Döneminde Dinlenilen Müziğin, Futbolcular Üzerindeki Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi",Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.3,no:1,pp:81 - 92, 2023
  2. Adatepe Eda, Çelik Hüsniye,"Amatör Futbolcuların Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi",Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science),vol.5,no:1,pp:217 - 229, 2022
  3. Kul Murat, Gıdık Osman, Çelik Hüsniye, Gıdık Betül,"Yüzme Sporu Yapan Bireylerin ve Sporcuların Organik Gıdalara Yönelik Algı ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi (Bayburt İli Örneği)",Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.2,no:2,pp:155 - 173, 2022
  4. Tozoğlu Burak, Polat Şeyda, Çelik Hüsniye, Mazlumoğlu Bahadır,"Examination of Obesity Awareness Levels of University Students in Terms of Different Variables",Journal of Health and Medical Sciences,vol.5,no:2,pp:133 - 142, 2022
  5. Çelik Hüsniye, Demirel Nurcan, Şam Cemil Tuğrulhan,"Relationship Between Anxiety Levels and Exercise Addiction of Higher School Students Studying in the Field of Sports Sciences During Covid-19 Pandemic Process",Pakistan Journal of Medical and Health Sciences,vol.15,no:10,pp:101 - 150, 2021
  6. Koç Mustafa Can, Sarıtaş Nazmi, Kırbaş Şule, Çelik Hüsniye,"Examınıng Nutrıtıonal Habıts of Soccer Players At Youth Development Teams’’ , Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement and Health",SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.16,no:2,pp:576 - 584, 2016
  7. Çelik Hüsniye, Sarıtaş Nazmi,"Determınatıon of the Eatıng Habıts and Physıcal Actıvıty Status of the Women Who Do Sports ın Kayserı Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement and Health",SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.15,no:2,pp:635 - 644, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk