Genel Bilgiler

Özgeçmiş

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (Öğr. Gör. / 2013-2022)

Gümüşhane Üniversitesi, İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Lojistik Programı (Dr. Öğr. Üyesi / 2022-2023)

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Posta Hizmetleri Programı (Dr. Öğr. Üyesi / 2023 -2024)

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Posta Hizmetleri Programı (Doç. Dr. / 2024 -…)

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Meslek Yüksekokul
Sosyal Bilimler
Bölüm
Ulaştırma Hizmetleri
Program
Posta Hizmetleri
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Yönetim ve Strateji, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Yönetim Psikolojisi

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
ibrahimdurmus[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(0458)211 11 52-53, 2402
Faks
(458) 333-2037, (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk