İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)
Genel Bilgi
Fakültemizde (İLİTAM) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı açılması ve 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla 250, yüz yüze eğitim yoluyla 1. Öğretime 16 ve 2. Öğretime 16 olmak toplam 282 öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi YÖK tarafından onaylandı.

İLİTAM programıyla İlahiyat Önlisans derecesine sahip öğrencilerin, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak İlahiyat Lisans düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olabilmelerini sağlamaktır. İLİTAM' ın tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler "Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi" diploması almaya hak kazanacaklardır. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslar

Dersler ve Ders İçerikleri

Öğrenci Danışmanları
 
İLİTAM (3. Sınıf) Arş. Gör. Taha Alperen HAÇKALI 0 458 216 14 25-3812 tahaalperenhackali@bayburt.edu.tr
İLİTAM (4. Sınıf) Arş. Gör. Necip Sefa DEMİR 0 458 216 14 25-3814 sdemir@bayburt.edu.tr
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı