Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Yakup KAHRAMAN Başkan
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yıldıray YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Süleyman YURTTAŞ Üye
Yukarı