Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Yakup KAHRAMAN Başkan
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yıldıray YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Süleyman YURTTAŞ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı