Mobile Logo İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İşe Başlama Eğitimi

İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ

                İşe Başlama Eğitimi, ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN  “Tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinde; çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitim olarak tanımlanmıştır.
               Yönetmeliğin “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” başlıklı 6 ıncı maddesinin (2) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) inci fıkrasına göre İşveren; çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler birim amiri veya birim amiri tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir.
                İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir, şeklinde ifade edilmiştir.
                Yönetmelik gereği ilgili birim tarafından işe yeni başlayan personelin “İşe Başlama Eğitimi” verildikten sonra  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü web sayfasındaki “Eğitimler” sekmesinden “ F05 İşe Başlama Eğitim Katılım Formu” nu doldurularak  EBYS sistemi üzerinden İSG Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı