Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Siyaset ve Sosyal Bilimler

Makamlar

Bölüm Başkan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

İletişim

E-Posta
idursunoglu[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1445
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk