Mobile Logo Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Danışma Kurulu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Yakup KAHRAMAN Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Ahmet AKPINAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdülkadir DENİZLER Üye
Kenan ŞAHİN Üye
Kenan KARSLI Üye
Murat OKUTMUŞ Üye
Fatih DÜNDAR Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı