Komisyonlar

Fakülte Kalite Yönetim Komisyonu

Pedagojik Formasyon Fakülte Uygulama Koordinatörü

Başvuru Değerlendirme ve Görev Süresi Uzatma Komisyonu

Kariyer Hizmetleri Fakülte Temsilcisi

Sosyal Medya Sorumlusu

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Eğitim Öğretim Komisyonu

Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu

Fakülte Akreditasyon Kurulu

Uluslararası İlişkiler / Bologna, Erasmus, Farabi, Mevlana ve Sokrates Komisyonu

Ders ve Sınav Programlarını hazırlama Komisyonu

Stratejik Plan Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

Fakülte Staj Komisyonu

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Sağlık Yönetimi Bölümü) 1. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Sağlık Yönetimi Bölümü) 2. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Sağlık Yönetimi Bölümü) 3. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Sağlık Yönetimi Bölümü) 4.Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) 1. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) 2. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) 3. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) 4. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Hemşirelik Bölümü) 2. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Hemşirelik Bölümü) 3. Sınıf

Fakülte Dijital Okuryazarlık Dersi Alt Koordinatörlüğü (Hemşirelik Bölümü) 4. Sınıf

Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı