Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kütüphane Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Hasan AKTAŞ Üye
Doçent Doktor Özkan DAYI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Osman ORUÇ Üye
Yukarı