Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
İlahiyat
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı
Çalışma Grupları
İlahiyat Temel Alanı, Arap Dili ve Belagatı

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Kurullar

Doktor Öğretim Üyesi Temsilci, Fakülte Kurulu(İlahiyat Fakültesi)
Doktor Öğretim Üyesi Temsilci, Fakülte Yönetim Kurulu(İlahiyat Fakültesi)

İletişim

e-Posta
lutfiozbey[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 216-1425, 3818
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk