Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Yer Bilimleri ve Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi

Makamlar

Genel Koordinatör, Çevre Yönetim Ofisi

Görevlendirmeler

Doktor Öğretim Üyesi, Çevre Yönetim Ofisi

İletişim

e-Posta
muratcamuzcuoglu[at]bayburt.edu.tr
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk