Öğrenim Bilgileri

  1. Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (DR), Doktora, 2021 - Devam Ediliyor
  2. Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2018 - 2021
  3. Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2011 - 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk