Öğretim Görevlisi Onur Şipal

"Temel Halter Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Parametre Değişimlerininİncelenmesi", Murat Kul, Onur Şipal, Ramazan Ceylan, Ömer Faruk Aksoy, Abdullah Akova (24.06.2020-26.06.2020), Icopr 2020 1st Internationa Lcongress of Pedagogical Research, 2020

"Sporcu Algılarına Göre Boks Antrenörlerinin Etik Dışı Davranışlarının İncelenmesi", Onur Şipal, Murat Kul, Ömer Faruk Aksoy (24.06.2020-26.06.2020), Icopr 2020 1st International Congress of Pedagogical Research, 2020

"ELİT BOKS SPORCULARININ BENLİK SAYGISI ve KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Onur Şipal, Emre Boz, Dursun Yılmaz Baycan, Yunus Erdoğan (14.06.2020-16.06.2020), Ispec 4th Internatıonal Socıal And Human Scıences Congress, 2020

"Boks", Lisans, Türkçe, 4

"Antrenörlük Uygulaması", Lisans, Türkçe, 8

"Boks (uzmanlık )", Lisans, Türkçe, 5

"Boks (uzmanlık)", Lisans, Türkçe, 5

"Milli Eğitim Bakanlığı", öğretmen, 2011-2020, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2020 Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Bayburt Üniversitesi
2020 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2011 Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Fırat Üniversitesi