Mobile Logo Teknoloji Transfer Ofisi Uyg. ve Arş. Merkezi
Projelerimiz
TÜBİTAK
Proje Başlığı Proje Yürütücüsü Fonlayıcı Kuruluş/Program Proje Başlama Tarihi
Fransa'da Yaşayan Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinde Kültürden Yararlanılma Durumu Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Gülden TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2020/1.Dönem
Eklem  Protezlerindeki  UHMWPE lmplantlarının Üretiminde Kullanılabilecek Özgün Bir Sıkıştırma Yönteminin Geliştirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi     Galip YILMAZ  TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı 01.02.2022 
Problem Çözme ve Problem Kurma Becerisini Yordayan Değişkenler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Doç. Dr. Mesut Öztürk TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı 01.02.2022 
Yeşil Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Zeytinyağı Bazlı Propolis Ekstraktlarının Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu  Doç. Dr. Nesrin   Ecem Bayram TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 01.07.2022
Genç Üniversiteler Özgün Projeler Üretebilir Doç. Dr. Enes DERTLİ TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2022/2.Dönem
Bayburt Üniversitesi’nde Lisansüstü Öğrenciler-Araştırmacılar Araştırma Becerilerini Geliştiriyor  Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAYA TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2022/2.Dönem
Enerji Verimli Prosesli ve Çevre Dostu Aluminyum Jant Üretimi Doç. Dr. Murat Çolak TÜBİTAK  2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı 12.08.2022
Derin Ötektik Çözücüler Kullanılarak Arı Ekmeğinden Biyoaktif Bileşenlerin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu  Doç. Dr. Nesrin   Ecem Bayram TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 15.10.2022
Kenevir Tohumlarından Protein Izolatı Üretimi, Glikasyon ile Modifikasyonu ve Yanıt Yüzey Metodu (RSM) Kullanılarak Optimizasyonu  Doç. Dr. Naciye   KUTLU KANTAR TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 15.10.2022 
Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi     Galip YILMAZ TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2022/3.Dönem
Güçlükler doğada aşılıyor: Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere matematik öğretimi Öğr. Gör. Dr. Tunahan FİLİZ TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 16.04.2023
Afet Akademisi Prof. Dr. ALİ SAVAŞ BÜLBÜL TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2022/4.Dönem
Bayburt-Malatya Kardeşliği Bilim Şenliğiyle Güçleniyor Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 10-11-12 Mayıs 2023
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Ebeveynlerinin Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 01.07.2023
Kentli Hakları Bağlamında Kentsel Dönüşüm: Samsun-Canik Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği  Öğr. Gör. Murat   KÜÇÜKŞEN TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 01.08.2023
Spor Bilimlerinde Güncel Teknolojiler ve Mobil Uygulamalar Dr. Öğr. Üyesi Betül CANBOLAT GÜDER TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2023/2.Dönem
Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2023/2.Dönem
Makalemi Yazıyorum Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAYA TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2023/2.Dönem
Gönüllü Kuruluşlar Tarafından Depremzedelere Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi Ve Depremzedelerin Gönüllü Kuruluşlara Karşı Davranışsal Niyetlerinin İncelenmesi Doç. Dr. Yusuf BİLGİN TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 01.08.2023
Fermente Beyaz Lahana Atıklarından Mikrodalga ve Ultrasonikasyon Yöntemleri ile Pektin Elde Edilmesi  Dr. Öğr. Üyesi   Tayyibe ERTEN TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Program 15.08.2023
BCV-Sasakian Manifoldunda Bazı Özel Eğrilerin ve Tüp Yüzeylerinin İncelenmesi ve Geometrik Pluripotansiyel Teori Üzerine Bir Ön Araştırma Doç. Dr. Tuba AĞIRMAN AYDIN TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2023/1.Dönem
Sağlık Bilimleri Alanında Teknoloji Odaklı Girişimcilik, Patent Süreçleri ve Finansman Sağlama Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2023/3.Dönem
Fransa’daki İki Dilli Öğrencilere Yönelik EILE Anlaşması ve DAOBM’ye Uygun Somut Olmayan Kültürel Miras Destekli Müfredat Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Gülden TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 19.04.2024
"Bilim Birlikte Hayat Birlikte'' Bütünleşik Doğa ve Bilim Okulu Öğr. Gör. Derya YARIMKAYA  4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 03.05.2024

TÜSEB
Proje Başlığı Proje Yürütücüsü Fonlayıcı Kuruluş Proje Başlama Tarihi
Özel Tıbbi Amaçlı Probiyotik Beslenme Ürünlerinde Kullanım Potansiyeli Bulunan Yeni Nesil Probiyotik Adayı Aktermansia muciniphila’nın İzolasyonu ve
Probiyotik Niteliklerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Hümeyra İSPİRLİ TÜSEB 24.06.2022
Tip 2 Diyabeti Olan Yaşlılara Uygulanan Geriatrik Masajın Diyabet Semptomları ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi  Öğr. Gör. Emine APAYDIN TÜSEB 10.08.2022
Tip 2 Diyabetli Sıçanlarda Rambutan Yağ Ekstresi Kullanımının Adipokin, Kardiyak Yanıtı, Bağırsak ve Mitokondriyal Fonksiyonu Üzerine Etkisi İle Bazı Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi Öğr. Gör. Seda ÇELİKEL TÜSEB 05.09.2022
Kaldirik Bitkisinin (Trachystemon Orientalis L.) Yenilebilir Kısmından Elde Edilen Ekstraktın Antikanser Özelliklerinin Araştırılması,  Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ   TÜSEB 18.01.2023
Elastomer Katmanlarla Oluşturulmuş Yenilikçi Bir Yapay Kan Damarı Modelinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve İmalatı Dr. Öğr. Üyesi Galip YILMAZ TÜSEB 09.01.2024

ULUSLARARASI
Proje Başlığı Proje Yürütücüsü Fonlayıcı Kuruluş/Program Proje Başlama Tarihi
Yönetim Bilişim, Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları: Tarımda, Spor Bilimlerinde ve Yönetimde Yapay Zeka Uygulamaları Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ ÖZDEN Avrupa Birliği
Erasmus+ KA171
10.08.2022
Yönetim Bilişim, Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları: Yapay Zekâ Odaklı Uluslararası Akademik İş Birlikleri Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ ÖZDEN Avrupa Birliği
Erasmus+ KA171
19.07.2023
‘Oyun Birlikte Hayat Birlikte’ Minik Sporcular  Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA Doç. Dr. Murat KUL TÖSSED-Özel Olimpiyatlar Türkiye  17.10.2023
Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS)

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN
Öğr. Gör. Onur AKMAN
 Doç. Dr. Ferhat GÜDER
Doç. Dr. Hayri AKYÜZ

Avrupa Birliği 18.03.2024
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı