Makale

 1. Metin Rafet,"Şeriyye Sicillerine Göre Xvııı. Yüzyılda Bursa Evleri ve Kullanılan Eşyalar*",Turkish Studies,vol.9,no:1,pp:357 - 366, 2014
 2. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtlarına Göre Ağcakavak Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı̇,",Near East Historical Review,vol.11,no:3,pp:37 - 46, 2021
 3. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtlarına Göre Sarım Bey Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı",NEAR EAST HISTORICAL REVIEW,vol.11,no:3,pp:27 - 36, 2021
 4. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Karaköselü Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı",Researcher: Social Science Studies,vol.4,no:7,pp:1 - 9, 2019
 5. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Karalı Köyünün Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü",Sotod,vol.9,no:16,pp:77 - 91, 2019
 6. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Faraşlı Köyünün Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü",Sotod,vol.9,no:17,pp:69 - 83, 2019
 7. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Kırlangıç Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapıs",Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD,vol.8,no:2,pp:561 - 576, 2018
 8. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Tatlucak Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı",History studies,vol.10,no:9,pp:189 - 205, 2018
 9. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Kazmaca Köyünün Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü",SOTOD,vol.8,no:15,pp:185 - 202, 2018
 10. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Kubad Köyünün Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü",SOTOD,vol.8,no:14,pp:121 - 133, 2018
 11. Metin Rafet,"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Çullu Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı",Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.7,no:2,pp:391 - 409, 2017
 12. Metin Rafet,"Xvı. Yüzyılda Bozok, Kırşehir ve Niğde’de Köye Dönüşen Mezraalar",Karadeniz Araştırmaları,vol.54,no:14,pp:135 - 152, 2017
 13. Metin Rafet,"1260-61/1844-45 Temettuat Kayıtları Iġığında Karacalı ve Eyne Gazġlü Köylerġnġn Sosyal ve Ekonomġk Görüntüsü",(NWSAHS),vol.12,no:1,pp:9 - 34, 2017
 14. Metin Rafet,"Xvı Yüzyılda Niğde ve Kırşehir Sancaklarında Mahalle Yapılanması",Karadeniz Araştırmaları Dergisi (Journal of the Black Sea Studies, 2009
 15. Metin Rafet,"Xvı Yüzyılda Kırşehir Sancağında Nüfus Yapısı",Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 2016
 16. Metin Rafet,"Xvı Yüzyılda Niğde Sancağında Demografik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme",The Journal of Academic Social ScienceStudies, 2016
 17. Metin Rafet,"Xv Xvı Yüzyıllarda Kırşehir De Bulunankonar Göçer Gruplar",Karadeniz Araştırmaları Dergisi ( Journal of the Black Sea Studies) ,, 2016
 18. Metin Rafet,"1260 61 1844 45 Temettuat Kayıtları Işığında Balışeyh ve Ahılı Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü",Turkish Studies,vol.10,no:13
 19. Metin Rafet,"Xvı Yüzyıldan Xvııı Yüzyıla Muşkara Nevşehir Da Nüfus ve Yerleşme",Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,,vol.4,pp:179 - 188, 2011
 20. Metin Rafet,"Tereke Kayıtlarına Göre Xvııı Yüzyılda Gebze Gekbuza De Sosyal",Tereke Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılda Gebze (Gekbuza) de Sosyal",,vol.6,no:26,pp:362 - 374, 2013
 21. Metin Rafet,"H 1131 1132 M 1718 1720 Tarihli Amasya Şer İyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi",Journal of the Black Sea Studies Karadeniz Araştırmaları,no:37,pp:51 - 70, 2013
 22. Metin Rafet,"1699 1718 Yıllarında Bolu Da Yatırım Araçları",Karadeniz Araştırmaları Dergisi ( Journal of the Black Sea Studies),vol.9,no:33,pp:43 - 58, 2012
 23. Metin Rafet,"1844 1845 Tarihli Temettuat Defterine Göre Ankara Eyaleti Konur Kazası Nefs İ Konur Un Sosyal ve Ekonomik Yapısı",e-Journal of New World Sciences Academy ( NWSA),vol.8,pp:37 - 50, 2013
 24. Metin Rafet,"Xv Yüzyılın Sonu ve Xvıı Yüzyılın Başlarında Bolu Da Sosyal Hayat",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Dumlupınar University Journal of Social Sciences) ,,vol.2,pp:101 - 118, 2012
 25. Metin Rafet,"Xvı Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Sancağında Kullanılan Erkek Şahıs İsimleri",Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi( Kastamonu Education Journal ),vol.21,pp:543 - 560, 2013
 26. Metin Rafet,"Xvııı Yüzyılın Başlarında Nevşehir De Kullanılan Şahıs Adları Üzerine Bir İnceleme",OTAM,vol.31,no:52,pp:79 - 93, 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk