Risk Değerlendirme Standartları (RDS)
Standart - 5 : Planlama ve Programlama
Risk Değerlendirme Standartları (5)


Standart - 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Risk Değerlendirme Standartları
(6)
Risk Değerlendirme
Görev Yetki ve Sorumluluklar
      RY EK - 1: Risk Oylama Formu
      RY EK - 2: Risk Kayıt Formu
      RY EK - 3: Konsolide Risk Raporu
      RY EK - 4: Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu