Doktor Öğretim Üyesi Seda Kızıl

"Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018

"The moderating effects of a board of directors on FDI s international diversification in Turkey", Kader Şahin, Seyfettin Artan, Seda Kızıl, International Journal of Organizational Analysis, 2015

"Çalışanların adalet algısı sessizliklerini etkiler mi ÖYP ve diğer araştırma görevlileri açısından karşılaştırmalı bir araştırma", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, Muhamed Kürşad Timuroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015

"Örgütsel Adalet Algısının ÖğretmÜyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin Sessizlik Davranışları Üzerine Etkisi", Atılhan Naktiyok, Muhamed Kürşad Timuroğlu, Seda Kızıl, (02.05.2013-04.05.2013), 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2013

"Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algılarının İletişim Kaygısı Üzerine Etkisi", Atılhan Naktiyok, Seda Kızıl, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Sağlık Hizmetleri Yönetimi", Lisans, Türkçe, 1

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 1

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 6

"İşletme Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 6

"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 12

"İşletme Politikası", Lisans, Türkçe, 6

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2012 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2010 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi