Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Öğretim Görevlisi
İdari Birim
Rektörlük
Ofis
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Uluslararası İlişkiler

Makamlar

Erasmus Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Ofisi

İletişim

e-Posta
sennurozdemir[at]bayburt.edu.tr
Dahili
04582111153, 4093
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk