Doktor Öğretim Üyesi Tayyibe Erten

"Hydrodynamic characterisation of chitosan and its interaction with two polyanions DNA and xanthan", Tayyibe Erten, fm Almutaırı, gg Adams, Marıa Hayes, Mcloughlın Padraıg, ms Kok, ms Mackıe, aj Rowe, se Hardıng, Carbohydrate Polymers, 2015

"Recent Advances in the Analysis of Macromolecular Interactions Using the Matrix-Free Method of Sedimentation in the Analytical Ultracentrifuge", Tayyibe Erten, Mehmet Şamil Kök, Stephen e Harding, Richard Gillis, Fahad Almutairi, Gary Adams, Biology, 2015

"Chapter Eighteen Ultracentrifuge Methods for the Analysis of Polysaccharides Glycoconjugates and Lignins", Tayyibe Erten, Stephen e Harding, Gary g Adams, Fahad Almutairi, Qushmua Alzahrani, Mehmet s Kok, Richard b Gillis, Methods in Enzymology, 2015

"Comparative heterogeneity molecular weights and viscosities of xanthans of different pyruvate and acetate content", Tayyibe Erten, Gary g Adams, Timothy j Foster, Stephen e Harding, Food Hydrocolloıds, 2014

"BUCKWHEAT: A PROMISING PSUEDO-CREAL FOR BIODIVERSITY IN TURKEY", Tayyibe Erten, Özge Esgin, Şule Başar, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Hydrodynamic characterisation of commercial xanthan samples", Tayyibe Erten, Tim Foster, Gary Adams, Stephen Harding (21.10.2013-24.10.2013), 3rd Epnoe International Polysaccharide Conference, 2013

"Hydrodynamic Characterisation of Soluble Dietary Fibre: Gellan", Tayyibe Erten, Mehmet Şamil Kök, Tim Foster, Gary Adams, Stephen Harding (01.06.2015-03.06.2015), 6th International Dietary Fibre Conference Df15, 2015

"The Effect of the Addition of Different Concentrations of Four Hydrocolloids on Sensory Properties of Strawberry Jam", Edibe Seda Erten, Tayyibe Erten, (20.06.2019-21.06.2019), The International Conference on Agronomy And Food Science Anfd Technology, 2019

"Effect of Oat, Rye, Chickpea and Buckwheat Flours on Selected Properties of Erişte", Tayyibe Erten, Adem Elgün, Mustafa Kürşat Demir, Nilgün Ertaş, Hacer Levent, Nermin Bilgiçli, (03.10.2010-06.10.2010), 1st International Congress on Food Technology, 2010

"A Pseudo-Cereal Which Contributes The Diversity In Turkey: Quinoa/ Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine Katkı Sağlayan Bir Pseudo Tahıl: Kinoa", Özge Esgin, Tayyibe Erten, Şule Başar, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium/, 2017

"Geleneksel kenevir helvası üzerine bir araştırma", Kübra Aktaş, Tayyibe Erten, Selman Türker, Nilgün Ertaş, (10.05.2012-12.05.2012), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2012

"Konya yöresine ait tandır ve ürünleri", Kübra Aktaş, Tayyibe Erten, Fusun Karakaya, h Kılıç (10.05.2012-12.05.2012), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2012

"The Place of Green Technology in Food Systems Sustainability/ Sürdürülebilir Gıda Sisteminde Yeşil Teknolojinin Yeri", Şule Başar, Tayyibe Erten, Kübra Aktaş, (21.09.2017-23.09.2017), Icadet, 2017

"A New Alternative Grain for Biodiversity in Turkey: Chia/ Ülkemizde Tarımsal Ürün Çeşitliliği İçin Yeni Bir Alternatif: Chia", Şule Başar, Özge Esgin, Tayyibe Erten, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Beslenme ve Diyetetiğe Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Beslenme İlkeleri - ı", Lisans, Türkçe, 7

"Gıda Güvenliği", Lisans, Türkçe, 2

"Akademik Çeviri ve Yazma Becerileri", Lisans, Türkçe, 2

"Beslenme İlkeleri -ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Besin Mevzuatı ve Kontrolü", Lisans, Türkçe, 2

"Beslenme Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Beslenme ve Diyetetiğe Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Beslenme İlkeleri - ı", Lisans, Türkçe, 3

"Beslenme ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Toksikolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"iş Hayatında İngilizce", Lisans, İngilizce, 2

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Sunum Tekniği", Lisans, Türkçe, 3

"Beslenme İlkeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Doktora School of Bioscience/food Science, University of Nottingham
2010 - 2011 Yüksek Lisans Department of Food And Nutritional Sciences/ Food Science, University of Reading
2005 - 2009 Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi