Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tez Savunma Sürecindeki Öğrencilerimizin Dikkatine!
1-Tez savunma sonrasında öğrencilerimizin tezlerinini Tez Yazım Kılavuzuna göre incelettirilmesi ve şekil ve içerik yönünden  eksikliklerin giderilesi için Enstitümüzde görevli  Araştırma Görevlileri Ümit KOÇ ve Talha SERT  ile iletişim kurmaları gerekmektedir.
Araştırma Görevlilerimizin incelemesi sonrası tezleri  olumlu bulması halinde ancak tezlerin baskısının yapılabileceği husularında azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

2-Ayrıca Tez savunma sınavı tarihinden itibaren tezlerin 1 ay içinde  tamamlanması, tamalayamayanların 1 ay bitmeden bir dilekçe ile Enstitü Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde 1 ay daha süre uzatılabileceği ve bu süreler zarfında tezini Yazım kılavuzuna uygun bir şekilde tamamlanmış olarak teslim etmeyen öğrencilerin  ilşiğinin kesileceği hususlarının dikkate alınması ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için yukarıda zikredilen hususlara azami  derecede riayet etmeleri önemle duyurulur.

İletişim için:
1-Araştırma Görevlisi Ümit KOÇ
İlhiyat fakültesi 1.Kat 138 nolu oda
Dahili Numara :7514
e-posta:umitkoc@bayburt.edu.tr 

2-Araştırma Görevlisi Talha SERT
İlhiyat fakültesi 1.Kat 138 nolu oda
Dahili Numara :7514
e-posta: talhasert@bayburt.edu.tr
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı