Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Seminer

SEMİNER SUNUMU NASIL YAPILIR

Seminer dersi, öğrencilerin, tez çalışmalarına yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmaları, yapmış oldukları çalışmaları bölüm öğrenci ve bölümdeki öğretim elemanları ile sunum yaparak paylaşabilmelerine olanak sunmak amacı ile düzenlenmektedir. Dersin amacı, öğrenciyi tez çalışmalarına hazırlamak ve yapılan çalışmaları grup önünde sunabilme ve tartışabilme becerisi kazandırmaktır. Seminer dersinin aşamalarına aşağıda yer verilmiştir. Seminer sunumları Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Aşama Açıklama
Konu Belirleme Seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci, danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler.
Danışmana Takdim Öğrenci seminer sunumunun ilk taslağını hazırlayarak danışmana takdim eder. Öğrenci danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmaları yaparak hazırladığı sunumun son hâlini danışmanına teslim eder.
Seminer Sunumu Danışman öğretim üyesi öğrencinin seminer sunumunu yapacağı yeri ve zamanı ana bilim balı başkanlığına “ Seminer Sunumu Öneri Formu” ile bildirir. Dinleyicilere açık olarak yapılan sunum sonrası “geçti” veya “kaldı” olarak değerlendirilir ve danışman tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Seminer sunumundan başarısız olan öğrenci danışmanın belirleyeceği zamanda yeniden seminer sunumu yapar. Seminer sunumunun en geç yarıyıl sonuna kadar yapılması ve başarı durumunun öğrenci bilgi sistemine girilmesi gerekmektedir.
Seminer Dokümanlarının Enstitüye Teslimi Hazırlanmış olan Seminer sunum dosyası veya CD’ si “Seminer Değerlendirme Formu ile birlikte ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir.


Formlar
1- 
Seminer Sunumu Öneri Formu
2- Seminer Değerlendirme Formu

Enstitümüz yeni tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan seminer şablonu için TIKLAYINIZ.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı