Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Profesör Doktor
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
İktisat
Ana Bilim Dalı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Uluslararası İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası Ticaret

Makamlar

Bölüm Başkanı, İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı, İktisat Tezli YL Programı
Ana Bilim Dalı Başkanı Vekili, İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı Vekili, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı Temsilci, İktisat Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

Profesör Doktor, İktisat Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
tbayramoglu[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1433
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk