Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Yer Bilimleri ve Mühendisliği, Hidrojeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
umityildirim[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1153, 1013
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk