Vizyonumuz

Türkçe eğitimi ve öğretimi için ülkemize gelen yabancı uyruklulara Türkçeyi doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmeyi, ülkemiz gençlerinin Türkçe ifade becerilerini geliştirmeyi ve bu alanda anlatım yeteneklerine katkı sağlamayı amaç edinen Bayü-Tömer, farklı düzeylerdeki dil kursları (A1, A2, B1, B2, C1, Akademik düzey ve Türkçe Eğitim Kursları) ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve özgün bir dil öğretim merkezi olma görevini üstlenmiştir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı