Öğretim Görevlisi Yavuz Kaan Konuk

"613 Hocalı Şehidinin Anısına", Estergon Türk Kültür Merkezi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 24.02.2017-24.03.2017

"Gratölye 2013", , Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 01.04.2013-01.06.2013

"613 Hocalı Şehidinin Anısına", Estergon Türk Kültür Merkezi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 24.02.2017-24.03.2017

"Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri", Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 21.12.2019-25.12.2019

"15 Temmuz ”Milli İrade” Sergisi", Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 15.07.2020-20.07.2020

"Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi Tanıtım Filmi", Youtube, Ulusal, Reklam, Tanıtım Filmleri, Yönetmen, 17.01.2021-17.03.2021

"18 Mart Çanakkale Zaferi Uluslararası Çevrimiçi Afiş ve Resim Sergisi", AHBV Sanat Sanat Galerisi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 18.03.2021

"Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan , Kıbrıs Türklerin Varlık Mücadelesi Çevrim İçi Sergi", Yakın Doğu Üniversitesi ve Türkiye, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 22.12.2020-30.12.2020

"Kıbrıs Türk Milli Tarih Müze Koleksiyonu", Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası, Koleksiyon, Resmi Koleksiyonlar, 25.12.2019-25.12.2019

"Hazanda Hüzün Ata’ya Saygı", , Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 11.11.2019-15.11.2019

"Bengü İzler ıı", Mustafa Ayaz Müzesi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 02.11.2016-09.11.2016

"‘’Kara Tren Sesleniyor, Karabağ’da Talan Var, Hocalı’da Soykırım”", Kayseri, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars Tren Garları, Uluslararası, Sergiler, Uluslararası Sergiler, 28.02.2020-04.03.2020

"613 Hocalı Şehidinin Anısına Performans ve Sergi", Gazi Üniversitesi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 26.02.2016-26.02.2016

"Şehirler ve Yüzler", Taşhan Bayburt, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 21.06.2019-28.06.2019

"Bengü İzler Baskı Resim Sergisi", Çankaya Belediyesi Uray Sanat Galerisi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 02.11.2015-13.11.2015

"‘’Kara Tren Sesleniyor, Karabağ’da Talan Var, Hocalı’da Soykırım”", Ankara Tren Garı, Uluslararası, Sergiler, Uluslararası Sergiler, 26.02.2020-27.02.2020

"Görsel Sanatlar Eğitimi", Lisans, Türkçe, 6

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Sanatı Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Sanat Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 4

"Medya Okuryazarlığı", Lisans, Türkçe, 4

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 4

"Görsel İşitsel Tekniklere Giriş ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Müze Eğitimi", Lisans, Türkçe, 6

"Görsel İşitsel Tekniklere Giriş ı", Önlisans, Türkçe, 2

""

"Bölüm Yatay Geçiş Komisyonu"

"Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu"

"Yüksekokul Kurulu Üyesi"

"Bölüm Başkanı"

"Bölüm Staj Komisyonu"

"Bölüm Kurulu"

"Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörü"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Sanatta Yeterlik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarımı (sy), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2019 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-işitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş Eğitimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
2013 - 2020 Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarımı (yl) (tezli), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi