YÖKAK Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veritabanında yayınlamaya başladı
Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil kuruluşu olarak, kalite güvencesi ajansları tarafından yapılan dış değerlendirmeleri denetleyerek Avrupa Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri’ne (ESG) uygunluğu sağlayan EQAR tescilini 3 Mart 2023'te başarıyla tamamlayarak, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası  görünürlüğünü artırma yolunda önemli bir adım atmıştı. Bu konuda sağlanan bir diğer başarı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından açıklandı.  Prof. Kocabıçak,  YÖKAK’ın, yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirttiği açıklamasında;   EQAR kaydı ile  ESG ile tam uyumlu olduğunu göstererek sistemini daha da güçlendiren kurumun,   “yükseköğretim kurumlarını değerlendirilmesi sonucunda oluşturduğu "Kurumsal Dış Değerlendirme" ve "Kurumsal Akreditasyon" raporlarının, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veritabanında yayınlanmaya başladığını duyurdu. Prof. Dr. Kocabıçak’a göre,  raporların DEQAR'da yayınlanması, üniversiteler, akademisyenler ve araştırmacılar için faydalı olacak ve Avrupa yükseköğretim alanındaki dış kalite güvencesinin şeffaflığına katkıda bulunacak.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı