Genel Sekreter Vekili Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman

Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanı Cuma Aytemür
Genel Sekreter Yardımcısı Nazmi Karabulut